Uzay Evren

Türk Dil Kurumunun yayınlamış olduğu sözlükte “Yaratmak”; Allah’ın olmayan bir şeyi var etmesine denildiği yazıyor. Bu kelime yalnızca Allah’a mahsus olan bir fiildir. Art niyetli bir çok ticari kuruluş Oluşturmak gibi basit bir kelimeyi kullanmak yerine, toplum bilincine Yaratmak kelimesini bilerek empoze ederek kullanımını yaymaya çalışıyor. Allah-u Teala açık ve net bir şekilde bana şirk koşmayın diyerek emir verirken bu hadsizliğe devam edilmesi bizleri endişelendiriyor. Allah gazaba hüküm ettiyse bu gazabı önleyebilecek hiç birşey olamaz ancak ayetleri ile bizleri tehdit eden Yüce Rabbimizin gazabından da korumasını ve kasti olarak vatandaşı şirke sürükleme çabası güden kuruluşlara gerekli ikazların yapılması konusunda yardımlarınızı arz ederim. Bu maili yazarak haddimi aştı isem affola. Peygamber efendimizin buyurduğu hadisin verdiği cesaretle buna cürret ettiğimi de bildirmek isterim. Eğer bir kötülük görürseniz, elinizle düzeltin. Elinizle düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Dilinizle de düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin. Fakat buğz etmek imanın en zayıf derecesidir. İyi çalışmalar. Bu kelime yalnızca Allah a mahsus olan bir fiildir. Art niyetli bir çok ticari kuruluş oluşturmak gibi basit bir kelimeyi kullanmak yerine, toplum bilincine Yaratmak kelimesini bilerek empoze ederek kullanımını yaymaya çalışıyor. Allah u Teala açık ve net bir şekilde bana şirk koşmayın diyerek emir verirken bu hadsizliğe devam edilmesi biz müslüman vatandaşları rahatsız etmekte ve korkutmaktadır. Vatandaşlarını her türlü tehditden korumakla mükellef olan Devletimizin, Ayetleri ile bizleri tehdit eden Yüce Rabbimizin gazabından da korumasını ve kasdi olarak vatandaşı şirke sürükleme çabası güden kuruluşlara gerekli ikazların yapılması konusunda yardımlarınızı arz ederim. Bu maili yazarak haddimi aştı isem affola. Peygamber efendimizin buyurduğu hadisin verdiği cesaretle buna cürret ettiğimi de bildirmek isterim. Eğer bir kötülük görürseniz, elinizle düzeltin. Elinizle düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Dilinizle de düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin. Fakat buğz etmek imanın en zayıf derecesidir.

Allah Kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz / Allah Kendisine şirk koşulmasını affetmez; onun dışında kalanı dilediği kişi için affeder. Allah’a ortak / şirk koşan kimse, kuşkusuz, büyük bir günah işleyerek Allah’a çok büyük iftira etmiş olur. (NİSA,48)

Eğer Allah’a ortak koşarsan tüm yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun. (ZÜMER,65)

Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayın. (NİSA,36)

Allah çok yücedir ve onların ortak koştuklarından çok uzaktır. (ZÜMER,67)

Doğrudan Allah’a değil de, sana ne yarar ve ne de zarar vermeyenleri Allah’a ortak koşarak yalvarma. Böyle yaparsan o zaman zalimlerden olursun. (YUNUS,106)

Allah’a ortak koşma, kuşkusuz Allah’a ortak koşmak büyük bir zulümdür. (LOKMAN,13)

Ortak koşucu düşüncelerden arınmayanların, öte dünyayı inkâr edenlerin vay haline! (FUSSİLET,7)

Yoksa ortak koşucuların Allah’tan başka ilahları mı vardır? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. (TÛR,43)

Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez; bunun dışındaki günahları ise, dileyen kimseler için affeder. Kim Allah’a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur. (NİSA,116)

Her kim Allah ile birlikte, hiçbir delile sahip olmayan başka bir tanrıya kulluk ederse, onun hesabı Rabbinin katındadır. Kuşkusuz inkâr edenler mutlu sona ulaşamazlar. (MÜ’MİNÛN,117)

O Allah’tır ki, Kendisinden başka ilah yoktur. Allah ortak koşucuların, ortak koştuklarından çok yücedir. (HAŞR,23)

Rabbiniz, yeryüzünü sizin için yaşanabilir hale getirdi ve göğü de kubbe yaptı. Gökten yağmur yağdırdı ve size yerden, beslenebileceğiniz çeşitli ürünler çıkardı. Artık bile bile Allah’a ortaklar koşmayın. (BAKARA,22)

Ortağı olmayan Allah’a yönelin ve hepiniz O’na saygılı olun, Allah’ın dosdoğru dinine bağlanın ve ortak koşanlardan olmayın. (RÛM,31)

Yoksa onlara, Allah’a ortak koşmalarını destekleyen / söyleyen kesin bir kanıt mı / delil mi / ilahi bir belge mi indirdik? (RÛM,35)

Allah sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürecek ve sonra da yeniden diriltecek. Peki, Allah’a ortak koşarak bağlandıklarınız içinde, bunlardan herhangi birisini yapabilecek var mı? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir ve tüm övgüler Allah’adır. (RÛM,40)

Biz, İbrahim’in tek Tanrıcı dinine uyarız. O Allah’a asla ortak koşanlardan olmadı. (BAKARA,135)