Merhabalar, bugün çalıştığım şirkette Sigorta Prim Teşvikleri hakkında bir sunum yaptım. Bu konuyu buradan da paylaşmak istedim.

https://www.youtube.com/watch?v=eoiq1ACzMT4&feature=youtu.be

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

Sigorta Prim Teşvikleri ülkemizde;

 • istihdamın ve üretimin arttırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Kayıtdışı istihdamın engellenmesi,
 • Engelli istihdamının arttırılması,
 • Genç ve Kadınların iş gücüne katılımının sağlanması,

gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede devletçe karşılanması anlamına gelmektedir.

Devlet teşvikin türüne göre sigorta primi işveren hissesi veya sigortalı hissesiyle birlikte, işveren hissesinin tamamına kadarını karşılayarak, işverenlerin maliyetlerini önemli ölçüde düşürmelerini sağlamaktadır.

Bunu biliyor muydunuz?

Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu 10 farklı prim teşvikinin yürütülmesini sağlamaktadır.

 

A-) 5510 SAYILI 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

SGK’ya borcu bulunmayan işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait, Prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde göndermeleri, Primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri durumunda; Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.

DİKKAT!

*İşyerinde kayıt dışı işçi çalıştırıldığının yada işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğunun tespiti halinde, tespitin yapıldığı işyeri 1 yıl süre ile bu teşvikten yararlanamaz.

 

B-) 6486 SAYILI YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN / GÖNDERİLEN SİGORLTALILAR İÇİN İŞVERENLERE UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

İşverenlerin yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurtiçinden götürdükleri sigortalılar için, prime esas kazançları üzerinden ödeyecekleri Genel Sağlık Sigortası primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazinece karşılanmaktadır.

 

DİKKAT!

*İşyerinde kayıt dışı işçi çalıştırıldığının yada işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğunun tespiti halinde, tespitin yapıldığı işyeri 1 yıl süre ile bu teşvikten yararlanamaz.

 

 

 

C-) 4966 SAYILI BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE GÖRE SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE YÖNELİK UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Sosyo-Ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen yerlerde faaliyet gösteren, 5 puanlık indirimden yararlanan işyerlerine, asgari ücret üzerinden üretim ve istihdam “imkânlarının arttırmak amacıyla 6 puan sigorta primi teşvikinden yararlanma imkânı tanınmıştır. Bu durumda işveren 5 puanla birlikte 11 puanlık teşvikten faydalanır.

DİKKAT!

*İşyerinde kayıt dışı işçi çalıştırıldığının yada işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğunun tespiti halinde, tespitin yapıldığı işyeri “1 yıl” süre ile bu teşvikten yararlanamaz.

*Bu indirim kapsamındaki iller ve indirimden yararlanma süreleri tabloda gösterilmiştir.

 

D-) 25510 SAYILI YATIRIMDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararlar kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilenler için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamıyla bakanlar kurulunca belirlenen illerde işveren hisseleriyle birlikte sigortalı hisselerinin tamamı Ekonomi Bakanlığı’nca karşılanmaktadır.

DİKKAT!

*İşyerinde kayıt dışı işçi çalıştırıldığının yada işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğunun tespiti halinde, tespitin yapıldığı işyeri 1 yıl süre ile bu teşvikten yararlanamaz.

*Teşvikten yararlanma süreleri yatırımın başlama tarihine ve yatırımın yapıldığı ile göre değişiklik göstermektedir.

 

E-) 4447 MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLAN SİGORTALILARIN, KADINLARIN VE GENÇLERİN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

31.12.2020 Tarihine kadar işe alınan 18 yaş ve üstü tüm kadınlar ve 18-29 yaş aralığındaki tüm gençlerin istihdam edilmesi halinde mesleki eğitimin kapsamına göre değişen sürelerde en fazla 48 aya kadar sigorta primi işveren payının tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.

Bunu biliyor muydunuz?

Bu kapsama girenlerin iş kurumuna kayıtlı işsizler arasından alınması halinde bu süreye ilave olarak 6 ay daha eklenir.

 

DİKKAT!

*İşyerinde kayıt dışı işçi çalıştırıldığının yada işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğunun tespiti halinde, tespitin yapıldığı işyeri 1 yıl süre ile bu teşvikten yararlanamaz.

 

 

F-) 4857 SAYILI ENGELLİ İSTİHDAMININ TEŞVİKİ

Engelli sigortalıları istihdam eden tüm özel sektör işverenlerinin yararlandığı bu teşvik uygulamasıyla istihdam edilen her bir engelli sigortalı için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı hazinece karşılanmaktadır.

 

G-) 15921 SAYILI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan kişilerin işe alındıkları işyerine ait son 6 aylık dönemde ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmaları kaydıyla asgari ücret üzerinden hesaplanan;

 • Kısa vadeli sigorta kollar prim tutarının %1’i
 • Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası prim tutarının tamamı %20
 • Genel Sağlık Sigortası primi tutarının tamamı %12.5

olmak üzere;

 • Toplam %33.5 oranına isabet eden tutar,

Sigortalının kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.

 

H-) 5746 SAYILI AR-GE FALİYETLERİNDE UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

 • Teknoloji merkezi işletmelerinde,
 • AR-GE merkezlerinde
 • Kamu-Kurum ve Kuruluşlarınca fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından desteklenen AR-GE projelerinde
 • Uluslararası Kuruluşlardan fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından desteklenen AR-GE projelerinde
 • TÜBİTAK tarafından yürütülen AR-GE ve Yenilik projelerinde
 • Rekabet öncesi işbirliği projelerinde
 • Tekno-Girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmelerde çalışan veya AR-GE ve Destek personeline ilişkin sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı’nca karşılanmaktadır. Söz konusu teşvik uygulaması 31.12.2023 tarihine kadar uygulanacaktır.

 

I-) 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARINA VE GİRİŞİMLERİNE UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Kültür yatırım belgesi almış olan işverenler, söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren yatırım aşamasında 3 yılı aşmamak kaydıyla işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50’si Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenir. Kültür ve Girişim Belgesi almış olan işverenler söz konusu belgenin alındığı tarihten işletme aşamasında 7 yılı aşmamak kaydıyla işyerlerinde fiilen çalışan sigortalılarınsa prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %25’i Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Bütçesinden karşılanmaktadır.

J-) İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN SİGORTALILARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

18-29 Yaş aralığında İŞKUR tarafından 31 Aralık 2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların, programları bitirme tarihinden en geç 3 ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında işe alınması ve ortalama sigortalı sayısına ilave olması kaydıyla;

 • İmalat Sanayi Sektörüne 42 ay
 • Diğer sektörlere ise 30 ay

süreyle asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren hissesinin tamamı, işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.

Bunu biliyor muydunuz?

30 Haziran 2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için teşvik süresi 6 ay artırımlı uygulanır.

DİKKAT!

*İşyerinde kayıt dışı işçi çalıştırıldığının yada işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğunun tespiti halinde, tespitin yapıldığı işyeri 1 yıl süre ile bu teşvikten yararlanamaz.

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ