Kategori: SON YAZI

İşten Ayrılan Personele Çalışma Belgesi Verme Zorunluluğu

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 28. Maddesinde  konu şöyle açıklanmıştır;   İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.

Yeni İş Arama İzni

Yeni İş Arama İzni   4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27. Maddesinde  konu şöyle açıklanmıştır; Bildirim süreleri içinde işveren iş arama süresi kullandırmak zorundadır. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki […]

İş Sözleşmelerinde Fesih Türleri

Süreli Fesih  Madde 17- Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; bildirimin yapıldıgı tarihten başlayarak ; a) 6 aydan az çalışan için 2 hafta b)6 aydan 1,5 yıla kadar 4 hafta c) 1,5 yıldan 3 yıla kadar 6 hafta d) 3 yıldan fazla olan işçiler için 8 hafta sonra […]

İş Sözleşmesi ve Türleri

İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ VE FESHİ  Madde 8- İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve üzeri olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Süresi 1 ayı geçen süreli iş sözleşmelerinde iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını gösteren yazılı bir […]

Sigorta Prim Teşvikleri

Merhabalar, bugün çalıştığım şirkette Sigorta Prim Teşvikleri hakkında bir sunum yaptım. Bu konuyu buradan da paylaşmak istedim. SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ Sigorta Prim Teşvikleri ülkemizde; istihdamın ve üretimin arttırılması, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, Kayıtdışı istihdamın engellenmesi, Engelli istihdamının arttırılması, Genç ve Kadınların iş gücüne katılımının sağlanması, gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve […]

“Yaratmak” Basit Bir Kelime Değildir!

Türk Dil Kurumunun yayınlamış olduğu sözlükte “Yaratmak”; Allah’ın olmayan bir şeyi var etmesine denildiği yazıyor. Bu kelime yalnızca Allah’a mahsus olan bir fiildir. Art niyetli bir çok ticari kuruluş Oluşturmak gibi basit bir kelimeyi kullanmak yerine, toplum bilincine Yaratmak kelimesini bilerek empoze ederek kullanımını yaymaya çalışıyor. Allah-u Teala açık ve net bir şekilde bana şirk […]

Sokaklar Çocuk Doğurmaz!

    Sokaklar; günün tamamını içerisinde geçirmediğimiz için bir nebze de olsa güvenli sandığımız ancak her türlü tehlikeye açık bir ortamdır. Bu tehlikelerden korunabilmek için bizim sığınacak sıcak ve güvenli evlerimiz varken sokak çocukları buralarda yaşamaya mahkumdur. Bu çocukların evleri; tenha sokaklar, çatıları; yıldızlarla süslenmiş gökyüzüdür. Kimi ailesinde zararlı alışkanlık ve şiddet olduğu için, kimi ise […]

Çanakkale Destanında Yardımcı Rüzgarlar!

Dur Yolcu-www.muhammeddogan.com

25 Nisanda hava aydınlanmadan karaya ilk çıkartmalarını yapacak olan Anzakların, önceden yerleştirdikleri işaret dubalarının yeri rüzgârın tesiriyle değişmiş ve Anzaklar çıkartma için çok elverişsiz olan şimdiki ismi Anzak koyu olan- tepelik alana çıkartma yapmışlardır. Rüzgârla ilgili bir diğer hadise de şudur: Savaşın uzaması ve İngilizlerin bir türlü netice alamaması üzerine Çörçil, Lordlar kamerasında, kimyasal gaz […]

Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar bile Türklerden yanaydı!

Çanakkalede ilahî yardım olağanüstü tabiat hadiseleri şeklinde de tezahür etmiş ve bunların çoğuna düşman askerleri de şahitlik etmiştir. Üç anzak askerinin (Feiçhardt, D. Nevnes, J.L. Newman) yemin ederek ve Anzak Sahra Birliğindeki diğer 19 arkadaşlarını da şahit göstererek anlattıkları Düşman yutan bulut hadisesi şu şekildedir: İngilizler harpte bir türlü istedikleri neticeyi alamayınca İngiltereden mütemadiyen takviye […]