canakkale-zaferinin-100-yildonumu
canakkale-zaferinin-100-yildonumu

Çanakkale savaşı, Yedi düvele karşı âdeta etten ve kemikten bir müdafaa harbi idi. kahraman ecdadımızın batının son haçlı seferine karşı verdiği bir ölüm kalım savaşı idi.  Mehmetçiğin canını dişine taktığı, ölümü âsude bir bahar gibi gördüğü savaştı Çanakkale. Zor şartlar içinde, gücün tükendiği, çaresiz kalındığı demlerde ilahî yardımların yetiştiği savaştı. Bu hakikatlerin pek çoğunu düşmanlar da itiraf etmekteydi.

Nitekim Hamilton şöyle demiştir: Bizi Türklerin maddî gücü değil manevî gücü yendi. Onların atacak barutu bile kalmamıştı lakin biz gökten inen güçleri müşahede ettik. Yine Çörçil(Churchill) bunca teknolojiye rağmen Türklere nasıl yenilirsiniz? diye sıkıştırılınca şu cevabı vermiştir: Anlamıyor musunuz, biz Çanakkalede Türklerle değil Tanrıyla harbettik, herhalde yenildik. Bu ilahî yardımlardan bizim için en şereflisi hiç şüphesiz iki cihan güneşi sevgili Peygamberimizin Mehmetçikle beraber olması, kendisine yapılan yardım çağrılarına cevap vermesidir.