İş Kanununda Ücret ve Ücretin Ödenmesi

Ücret ve Ücretin Ödenmesi Madde 32- Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.     Ücretin Gününde Ödenmemesi […]

Şirketlerin Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu   Madde 30- İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü çalıştırmak zorundadır. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli […]

İş Kanununda Toplu İşçi Çıkarma

Toplu İşçi Çıkarma Madde 29- İşveren; teknolojik, ekonomik, yapısal degısıklık gibi sebeplerle, toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir. İşyerinde çalışan işçi sayısı: a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, b) 101 ile 300 […]

İşten Ayrılan Personele Çalışma Belgesi Verme Zorunluluğu

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 28. Maddesinde  konu şöyle açıklanmıştır;   İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.

Yeni İş Arama İzni

Yeni İş Arama İzni   4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27. Maddesinde  konu şöyle açıklanmıştır; Bildirim süreleri içinde işveren iş arama süresi kullandırmak zorundadır. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki […]

İş Sözleşmelerinde Fesih Türleri

Süreli Fesih  Madde 17- Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; bildirimin yapıldıgı tarihten başlayarak ; a) 6 aydan az çalışan için 2 hafta b)6 aydan 1,5 yıla kadar 4 hafta c) 1,5 yıldan 3 yıla kadar 6 hafta d) 3 yıldan fazla olan işçiler için 8 hafta sonra […]

İş Sözleşmesi ve Türleri

İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ VE FESHİ  Madde 8- İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve üzeri olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Süresi 1 ayı geçen süreli iş sözleşmelerinde iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını gösteren yazılı bir […]

Seyahat Etmek

Bazıları için seyahat etmek korkulu bir rüya olabilir ama aksine benim için seyahatin her türlüsü bilinmezlere doğru yapılan macera dolu keyifli bir serüvendir. Bu yolculuk, dağa bayıra yayan bir şekilde, şehirden şehre çeşitli araçlarla olabilir. Doğa yürüyüşleri ile henüz tamamen keşfedilmemiş güzellikteki yerleri gezmek ayrı bir huzur veriyor.  Bu arada kimi zaman sevdiklerinizle zaman geçirmek […]

Resim Çizmek

Küçüklükten beri karalarım. Profesyonel bir çizim kabiliyetim olmasa da zihnimi kağıda bir şeyler çizerek boşaltmak rahatlamanın harika bir yolu. Bazı çizimlerimi görmek için aşağıdaki resimleri inceleyebilirsiniz.