Yazar: Muhammed Doğan

Son zamanlarda Kadim Dostluk

Son zamanlarda herkesin diline pelesenk olan bir kelimedir “dostum”. Sözlü olarak sık sık kullanımamasına rağmen, hal ve tavırlarıyla hiç bir değer yansıtamayanların kullandığı, yapmacık ilişkilerin belirteci haline gelmiş bir kelimedir. Aslında çok ağır manalar yüklüdür “Kadim Dostluk”; Ne kadar uzak olursanız olun, aslında yan yana olanlardan daha yakınsınızdır birbirinize. Uzun bir süre görüşmeseniz dahi, görüştüğünüz […]

Çanakkale Destanında Yardımcı Rüzgarlar!

Dur Yolcu-www.muhammeddogan.com

25 Nisanda hava aydınlanmadan karaya ilk çıkartmalarını yapacak olan Anzakların, önceden yerleştirdikleri işaret dubalarının yeri rüzgârın tesiriyle değişmiş ve Anzaklar çıkartma için çok elverişsiz olan şimdiki ismi Anzak koyu olan- tepelik alana çıkartma yapmışlardır. Rüzgârla ilgili bir diğer hadise de şudur: Savaşın uzaması ve İngilizlerin bir türlü netice alamaması üzerine Çörçil, Lordlar kamerasında, kimyasal gaz […]

Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar bile Türklerden yanaydı!

Çanakkalede ilahî yardım olağanüstü tabiat hadiseleri şeklinde de tezahür etmiş ve bunların çoğuna düşman askerleri de şahitlik etmiştir. Üç anzak askerinin (Feiçhardt, D. Nevnes, J.L. Newman) yemin ederek ve Anzak Sahra Birliğindeki diğer 19 arkadaşlarını da şahit göstererek anlattıkları Düşman yutan bulut hadisesi şu şekildedir: İngilizler harpte bir türlü istedikleri neticeyi alamayınca İngiltereden mütemadiyen takviye […]

Ladikli Ahmed Ağa – Çanakkale Deniz Harbi Anıları

Ladikli Ahmed Ağa-www.muhammeddogan.com

Savaşa katılmış olan L , isminin Kaşıkçı Dede olduğunu söyleyen nur yüzlü bir zâtın cehennemî bir çatışma ortasında, herkesin susuzluk çektiği bir anda askerlerimize su dağıttığını, bu sudan kendisinin de içtiğini söylemiştir. Kaşıkçı Dede, sudan matarasına da koyup Eğer yaralanırsan bu suyu yarana sür demiş ve bir iki defa yaralanan Ladikli Ahmed Ağa suyu yarasına […]

Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıl Dönümü

canakkale-zaferinin-100-yildonumu

Çanakkale savaşı, Yedi düvele karşı âdeta etten ve kemikten bir müdafaa harbi idi. kahraman ecdadımızın batının son haçlı seferine karşı verdiği bir ölüm kalım savaşı idi.  Mehmetçiğin canını dişine taktığı, ölümü âsude bir bahar gibi gördüğü savaştı Çanakkale. Zor şartlar içinde, gücün tükendiği, çaresiz kalındığı demlerde ilahî yardımların yetiştiği savaştı. Bu hakikatlerin pek çoğunu düşmanlar […]

Arap türbedar; “Türkleri sevmem için bir tek hatıram”

http://www.muhammeddogan.com/wp-content/uploads/2015/03/mescidi-nebevi.-muhammed-doğan-çanakkale-savaşı-hikayeleri.jpg

Yıl 1930. Cemal Öğüt Hoca hacca gider. Medine-i Münevverede Peygamber Efendimizin türbedarının kendisine gösterdiği aşırı hürmete şaşırır ve sebebini sorar. Türbedar, Türkleri sevmem için bir tek hatıram bile yeter der ve anlatmaya başlar 1915 yılıydı. Hindistandan gelen veli bir zât Efendimizin kabri başında hıçkırıklarla ağlıyordu. Hıçkırıklar boğazına düğümleniyordu. Sebebini sordum. Bana Ravzaya her gelişinde Peygamberimizle […]

Yarbay Hasan Bey & Sadık Dostu Canberk

Yarbay Hasan Bey & Sadık Dostu Canberk

Yarbay Hasan Beyin başından geçiyor. Kalbi engin bir şefkat ve merhametle dolu olan Yarbay Hasan Bey, Kilitbahir köyünden geçerken yaralı bir köpeğin su içmek için köy çeşmesine yaklaşmaya çalıştığını fakat çeşme başında çamaşır yıkayan kadınların ve oynayan çocukların yarasından kanlar ve irinler akan bu köpeği çeşmeye yaklaştırmadığını gördü. Köpek boynunu büküp çaresiz bir şekilde dönerken […]

MİSOPHONİA HASTALIĞI

Misophonia kelimesi tam anlamıyla “sesten nefret etme”, düşük düzeyde sesten hoşlanma biçimidir. Birbirini tekrar eden, rahatsızlık verici sesleri kapsar. Bu ses kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve bu duyarlılık değişiklik gösterebilir. Yani bir süre çatalın tabağa değme sesine duyarlıyken sonraları ağız şapırtısından nefret edebilir. Bu hastalık aynı anda birden fazla sesten de rahatsızlık duymayla da olabilir. Ancak […]